Obsah

Textový editor

Upozorňujeme veřejnost na stavební práce, které byly v měsíci září 2019 zahájeny u hřbitova v obci Konojedy.

  • Po dobu prací je vchod na hřbitov u márnice uzavřen.
  • K tomuto vchodu nelze zajíždět ani zde parkovat.
  • Odpad dávejte do nádob umístěných u vchodu ze silnice  (směsný odpad – černý kontejner,  plast – žlutý pytel).
  • Po dobu rekonstrukce vodojemu bude přerušena dodávka vody na hřbitov.

Děkujeme za pochopení.    Ing. Jitka Neužilová – starostka obce Konojedy                                                                             

 

Informace - hřbitov Konojedy

Upozornění na konec platnosti smluv na hrobová místa - uzavřených v roce 2019

 

Řád veřejného pohřebiště v Konojedech