Obsah

Odpadové hospodářství

 

 

Další informace:

NÁPOJOVÉ KARTONY  - třídit společně s plasty do žlutých pytlů - odkládat stlačené nápojové kartony: krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.

Prosím, nevhazujte: krabice se zbytky napojů.

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD  - svoz 2 x ročně

- obec objednává kontejner na jaře - cca 14 dní před velikonoci, na podzim - cca v polovině září

- informace o termínu svozu je zveřejněna na webových stránkách obce a na nástěnce u budovy Obecního úřadu cca 14 dní předem

- do kontejneru na velkoobjemový odpad nevhazujte elektrické přístroje, plasty, papír,sklo, nebezpečný odpad (barvy, ředidla, atd.), ani pneumatiky. Tyto věci patří do separovaného odpadu - viz. plán svozu separovaného odpadu.
 

Prosíme velké neskladné věci rozeberte dle možností na co nejmenší díly

Osvědčení o úspoře emisí 2018