Obsah

Složení zastupitelstva a výborů Obce Konojedy pro období 2014-2018:
 
 
starostka
Ing. Jitka Neužilová
 
místostarostka
Michaela Růžičková 
 
 
 
 
Finanční výbor
předseda
Václav Volavka
 
členové z lidu
Martina Tomanová 
  Zdeňka Vyhnánková  
 
 
 
 
 
Kontrolní výbor
předseda
Václav Volavka
 
 
členové z lidu
Helena Strejčková
Petra Bubeníková
 
 
 
 
 
 
  Kulturní a sportovní výbor
                                                               předseda
                                               Alena Molinari                   
 
                                                členové z lidu:
                                              Zdeňka Vyhnánková
                                                         Jana Crkvová
                                                         Anna Turková
                                                      Zdeňka Poláková
                                                     Kateřina Klimešová
 
 
 
 
 
Výbor stavební a životního prostředí
 
předseda
Jan Strejček
 
člen z lidu:
Petr Růžička
Miroslav Kopecký
 
 
 
 
 
 
Ostatní členové zastupitelstva
 
Vlasta Kopecká