Obsah

Obecní úřad Konojedy281 63  Kostelec n.Č.lesy - IČO: 00665134

 

CENÍK NÁKLADŮ za vyhledání a poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Fotokopie černobílá:

Formát A4 = 2,-Kč/ks

Formát A5 = 4,-Kč/ks 

E-mail Fax = 10,-Kč/stránka*

 

*K uvedeným částkám se připočítávají náklady za vyhledání nebo jiné získání informace - za 1 hodinu práce odbornéh ozaměstnance OÚ 70,-Kč a za poštové (dle aktuálních sazeb).

 

Další podmínky:

OÚ Konojedy podmiňuje vydání inforamce zaplacením úhrady. V případě minimálních nákladů může starosta úhradu prominout.

Úhrada za práci odborného zaměstnance OÚ se účtuje pouze ve zvlášť složitých případech, kdy práce spojená s vyhledáváním a zpracováním poskytnuté informace presáhne 1 hodinu.

Pri osobním přebírání informace lze částku za poskytnutí informace zaplatit hotově v pokladně OÚ Konojedy. Po předložení dokladu o zaplacení bude informace vydána.

 

V případě písemného kontaktu se platba uskutečňuje zásadně převodem na účet obce Konojedy a po převodu na účet obce bude informace zaslána.

 

Ceník je platný od 1.1.2011

 

V Konojedech dne 29.12.2010

 

Michaela Růžičková - starostka obce Konojedy