Obsah

NAŘÍZENÍ OBCE Číslo 02/2001

Typ: ostatní
Zastupitelstvo obce Konojedy vydává na základě zmocnění § 11 zák. číslo 128/00 Sb. o obcích a dle zákona číslo 338/92 Sb. o dani z nemovitosti § 6 odst.4 a § 11 odst.3 toto nařízení obce:

Zastupitelstvo obce Konojedy vydává na základě zmocnění § 11 zák. číslo 128/00 Sb. o obcích a dle zákona číslo 338/92 Sb. o dani z nemovitosti § 6 odst.4 a § 11 odst.3 toto nařízení obce:

 

Článek I.

 

Pro celé katastrální území obce Konojedy se zvyšuje koeficient o jednu kategorii pro výpočet daně z pozemků na koeficient 0,6 dle § 6 osdt.4 písm. B)

 

Článek II.

 

Pro celé katastrální území obce Konojedy se zvyšuje koeficient o jednu kategorii pro výpočet daně z pozemků na koeficient 0,6 dle § 11 odst. 3 písm. A)¨

 

Článek III.

U jednotlivých druhů staveb podle § 11 odst. 1 písm. b) až d) – stavby pro individuální rekreaci a rodinných domů využívajících pro individuální rekreaci, u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u staveb pro podnikatelskou činnost a u ostatních staveb v jednotlivých bodech, případně zvýšená podle odst.2, se v celé obci násobí koeficientem 1,5

 

Článek IV.

 

Toto nařízení obce Konojedy nabývá účinnosti dne 1.1.2003. Tímto dnem končí platnost vyhlášky číslo 1/94 ze dne 14.1.1994 obce Konojedy.


Vytvořeno: 29. 11. 2005
Poslední aktualizace: 29. 11. 2005 22:12
Autor: