Obsah

OZV č. 1/2000

Typ: ostatní
Obecní zastupitelstvo v Konojedech se dne 8.12.1999 usneslo podle § 16 ods. 1 a § 17 zákona číslo 367/1990 Sb. O obcích, v platném znění, na této obecně závazné vyhlášce.:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2000

 

 

 

 

O regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo v Konojedech se dne 8.12.1999 usneslo podle § 16 ods. 1 a § 17 zákona číslo 367/1990 Sb. O obcích, v platném znění, na této obecně závazné vyhlášce.:

 

 

 

Čl. 1

 

 

 

Volné pobíhání psů a jiného zvířectva na veřejných prostranství je zakázáno.

 

 

 

Čl. 2

 

 

 

Veřejným prostranstvím jsou místní a okresní komunikace a prostranství související (náves, V koutě, Kladívko, U kapličky).

 

 

 

Čl. 3

 

 

 

Na hřbitov je vstup se zvířaty zakázán.

 

 

 

Čl. 4

 

 

 

Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek podle zákona číslo 200/1990 Sb. O přestupcích, v platném znění.

 

 

 

Čl. 5

 

 

 

Dne 1.2.2000 se zrušuje platnost vyhlášky č 1/93 ze dne 1.5.1993

 

 

 

Čl. 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.2.2000.

 

 

 

 

 


Vyvěšeno dne: 8.9. 2005

 


Vytvořeno: 29. 11. 2005
Poslední aktualizace: 6. 2. 2019 09:19
Autor: