Navigace

Obsah

Závěrečný účet obce Konojedy za rok 2019

 

Přílohy:

Rozvaha k 31.12.2019

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019

Příloha k 31.12.2019

Fin 2-12 M k 31.12.2019

Zpráva o výsledku hospodaření obce Konojedy za rok 2019