Navigace

Obsah

Závěrečný účet obce Konojedy za rok 2021

 

Přílohy:

Rozvaha k 31.12.2021

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

Příloha k 31.12.2021

Výkaz FIN 2 - 12 M k 31.12.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Konojedy za rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Konojedy za rok 2021 - podepsaná