Obsah

Odpadové hospodářství

  • Platbu pro rok 2022 v hotovosti je možné uhradit v kanceláři OÚ Konojedy od 17.1.2022
  • Platby lze zasílat na tyto účty obce Konojedy:

         1)  Česká spořitelna - číslo účtu: 427789389/0800

         2)  Komerční banka - číslo účtu: 12727151/0100

        3) MONETA Money Bank, a.s. - číslo účtu : 66513407/0600

              Variabilní symbol:  PES - 907,  ODPAD - 906

             Specifický symbol: č.p. (č.ev.)

 

 

 

 

 

 

 

Další informace:

NÁPOJOVÉ KARTONY  - třídit společně s plasty do žlutých pytlů - odkládat stlačené nápojové kartony: krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.

Prosím, nevhazujte: krabice se zbytky napojů.

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD  - svoz 2 x ročně

- obec objednává kontejner na jaře - cca 14 dní před velikonoci, na podzim - cca v polovině září

- informace o termínu svozu je zveřejněna na webových stránkách obce a na nástěnce u budovy Obecního úřadu cca 14 dní předem

- do kontejneru na velkoobjemový odpad nevhazujte elektrické přístroje, plasty, papír,sklo, nebezpečný odpad (barvy, ředidla, atd.), ani pneumatiky. Tyto věci patří do separovaného odpadu - viz. plán svozu separovaného odpadu.
 

Prosíme velké neskladné věci rozeberte dle možností na co nejmenší díly

Osvědčení o úspoře emisí 2018