Obsah

Popelnice - KOV

Popelnice na sběr kovového odpadu z domácností je umístěna na křižovatce u kostela (odbočka na Nučice)

Popelnice slouží POUZE K UMÍSŤOVÁNÍ KOVOVÉHO ODPADU vyprodukovaného z domácností (t.j. plechovky od potravinových konzerv, plechovky od nápojů, víčka, hliníková víčka, hliníkové plechovky aj.).

DO POPELNICE NEPATŘÍ: NATLAKOVANÉ NÁDOBY OD SPREJŮ, PLECHOVKY znečištěné od potravin, či chemikálií !!!!!!!

 

Děkujeme, že s námi třídíte. Ing. Jitka Neužilová, starostka obce Konojedy