Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

Ve středu10.7.2024 (předpokládaný čas 8.00 až 16.00 hod) bude v obci Konojedy  přerušena dodávka vody.

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce IV.

ze dne 14.května 2007

   Usnesení zastupitelstva obce Konojedy ze zasedání konaného v pondělí dne 14.května 2007 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu za přítomnosti těchto zastupitelů: Petr Růžička, Jiří Klimeš, Milan Chloupý, Luboš Boháček, Vladimír Novák a Petr Kratochvíl.

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:

**************************************************

1.  Program jednání

2.  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností T-Mobile Czech Republik a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1 Praha 4

3.  Příjem části dotace na akci "Vodovod Konojedy" od MZe ČR ve výši 887.000,- Kč

4.  Doplnění povodňového plánu obce Konojedy dle stanoviska Povodí Vltavy,s.p. Holečkova 8, Praha 5

5.  Zahájení prací na II.změně Územního plánu obce, MěÚ Říčany ze zákona vyplívající pořizovatel, není v přiměřených lhůtách schopen zajistit realizaci, proto ji obec zajistí smlouvou s oprávněným pořizovatelem.

6.  Pro spolupráci při zpracování územního plánu s dotčenými orgány státní správy, Krajským úřadem, obcemi a zpracovatelem je určen starosta Jiří Klimeš

7.  Bezúplatný převod pozemku par.č.990 o výměře 204 od státu na obec

8.  Havarijní opravu hráze rybníka firmou Vladimír Drbal

9.  Kalamitní a nahodilou těžbu v obecním lese par.č.312

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

*****************************************

1.  Dokončení rekonstrukce místnosti po telefonní ústředně pro bytové účely

2.  Informace k zajištění dopravní obslužnosti

3.  Dokončení výsadby v lese par.č.310 a par.č.312

4..  Kolaudaci hřiště na nohejbal včetně šarny

 

Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje:

******************************************************

1.  Změnu dopravního značení v ulici "Na kladívku"

 

Hlasování:    pro  6    proti   0    zdržel se   0

Konojedy dne 15.května 2007  

Datum vložení: 17. 5. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2007 0:00

Obecní úřad

Mapové podklady

mapa

Stromy pod kontrolou - Obec Konojedy

Rozklikávací rozpočet obce Konojedy

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru