Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

Ve středu10.7.2024 (předpokládaný čas 8.00 až 16.00 hod) bude v obci Konojedy  přerušena dodávka vody.

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce V.

Ze dne 23.července 2007

   Usnesení zastupitelstva obce Konojedy ze zasedání konaného dne 23.7.2007 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu za přítomnosti těchto zastupitelů: Milan Chloupý, Petr Růžička, Jiří Klimeš, Petr Kratochvíl, Vladimír Novák a Luboš Boháček.

 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:

**************************************************

1.  Program jednání

2.  Plnění rozpočtu k 30.6.2007

3.  Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z POV na rekonstrukci chodníku

4.  Snmlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s výstavbou vodovodního řadu v ulici Na kladívku

5.  Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci svých občanů založenou stávajícími zákony, které určují jejich daňovou hodnotu ve srovnání s občany největších měst až 6,5 krát nižší, čímž je porušena ústavní zásada rovnosti občanů před zákonemtím, že polovina všech příjmů rozdělovaných z daňových výnosů samosprávám je neodůvodněně přidělována čtyřem největším městům, ve kterých žije jen pětina občanů ČR

6.  Žádost o převod pozemku státu č.par.830/2 pro rozšíření místní komunikace, stavbu autobusové zastávky včetně čekárny PID a doplnění infrastruktury v souladu s územním plánem

7.  Návrh pozemků určených do zastavitelného území pro II.změnu ÚP

8.  Smlouvu o výpůjčce k bezplatnému užívání 2 ks odpadových nádob do 31.12.2009 na třídění odpadu - papír a plasto objemu 1100 l

9.  Vyúčtování vodného předloženého společností Vodos s.r.o. za rok 2006

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

******************************************

1.  Krajskou soutěž ve třídění odpadu

2.  Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % od 1.1.2008 do 31.12.2008 včetně cílového nájemného v obcích do 1999 obyvatel na 27,50 Kč/m2

3.  Žádost ZŠ Stříbrná Skalice o zveřejnění informací určených rodičům

4.  Dopis Ekologického sdružení pro zdravé životní prostředí obce Konojedy, o.s.

5.  Dopis Jany a Luďka Rejzkových z Prahy

6. Dopis panu Bohumilu Havlovy pro sepsání dohody o rozdělení pozemku

 

Hlasování:   pro   6      proti   0    zdržel se    0

 

Konojedy dne 25.července 2007    

 

Datum vložení: 24. 7. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 7. 2007 0:00

Obecní úřad

Mapové podklady

mapa

Stromy pod kontrolou - Obec Konojedy

Rozklikávací rozpočet obce Konojedy

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru