Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

 

 

 

 

Vyhlášky

2/2023 Obecně závazná vyhláška obce Konojedy o místním poplatku ze psů

Datum: 1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška obce Konojedy o místním poplatku ze psů

1/2023 Obecně závazná vyhláška obce Konojedy o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Datum: 1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška obce Konojedy o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

2023 - úplné znění ÚP Konojedy po změně č.1

Datum: 18. 12. 2023

Úplné znění ÚP Konojedy po změně č.1

2023 - Změna č.1 ÚP Konojedy

Datum: 18. 12. 2023

Změna č.1 Územního plánu Konojedy

1/2022 Obecně závazná vyhláška obce Konojedy o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Datum: 1. 1. 2023

Obecně závazná vyhláška obce Konojedy o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV č.3/2021

Datum: 3. 11. 2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č.1/2021

Datum: 7. 7. 2021

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

OZV č.1/2020

Datum: 13. 11. 2020

OZV č.1/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.5/2019

Datum: 5. 2. 2020

OZV č.5/2019

OZV č.4/2019

Datum: 5. 2. 2020

OZV č.4/2019

OZV č.3/2019

Datum: 5. 2. 2020

OZV č.3/2019

OZV č.2/2019

Datum: 5. 2. 2020

OZV č.2/2019

OZV č.1/2019

Datum: 5. 2. 2020

OZV č.1/2019

OOP č.1/2018 - Územní plán Konojedy

Datum: 4. 7. 2018

OOP č.1/2018 - Územní plán Konojedy

OZV č.2/2017

Datum: 3. 5. 2017

OZV č.2/2017

OOP č.1/2017 - ZRUŠENO

Datum: 3. 5. 2017

Opatření obecné povahy obce Konojedy č.1/2017

OZV č.3/2017

Datum: 3. 5. 2017

OZV č.3/2017

OZV č.1/2017 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Datum: 19. 4. 2017

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE + Příloha

OZV č. 2/2016- O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání se stvebním odpadem

Datum: 16. 12. 2016

OZV obce Konojedy č. 2/2016- O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání se stvebním odpadem

OZV č. 1/2016 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v obci Konojedy + příloha č.1

Datum: 16. 12. 2016

OZV č. 1/2016 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v obci Konojedy a příloha č.1

OZV č. 3/2016 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO

Datum: 16. 12. 2016

OZV obce Konojedy č. 3/2016 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO

OZV č. 2/2015 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání se stav.odp.-ZRUŠEN

Datum: 14. 12. 2015

OZV

OZV č. 1/2015 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO-ZRUŠENA

Datum: 14. 12. 2015

OZV

OZV č. 1/2014 - poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2015 - ZRUŠENA

Datum: 22. 12. 2014

OZV č. 1/2014

OZV č. 1/2013 - o místním poplatku za odvoz komunálního odpadu na rok 2014 - ZRUŠENA

Datum: 16. 12. 2013

OZV 1/2013

OZV č. 1/2012 - o místním poplatku za odvoz komunálního odpadu na rok 2013 - ZRUŠENA

Datum: 31. 12. 2012

OZV 1/2012

OZV č. 8/2011 - poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2012 - ZRUŠENA

Datum: 1. 1. 2012

OZV č. 8/2011

OZV č. 7/2011 - doplňující OZV k OZV č. 1/2011 - ZRUŠENA

Datum: 4. 10. 2011

OZV č. 7/2011

OZV č. 6/2011 - doplňující OZV k OZV č. 2/2011 - ZRUŠENA

Datum: 4. 10. 2011

OZV č. 6/2011

OZV č. 4/2011 - NENABYLA PLATNOSTI

Datum: 17. 5. 2011

OZV č. 4/2011

OZV č. 5/2011 - NENABYLA PLATNOSTI

Datum: 17. 5. 2011

OZV č. 5/2011

OZV č. 1/2011 - ZRUŠENA

Datum: 17. 1. 2011

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Konojedy

OZV č. 2/2011 - ZRUŠENA

Datum: 17. 1. 2011

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsob jeho výběru

OZV č.1/2009 - ZRUŠENA OZV č. 3/2011

Datum: 16. 4. 2007

Obce Konojedy o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

OZV č.2/2006

Datum: 21. 7. 2006

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

OZV č. 1/2005 O závazných částech územního plánu obce Konojedy

Datum: 29. 11. 2005

Obecní zastupitelstvo Konojedy schválilo usnesením č. XI ze dne 17.1. 2005 územní plán obce Konojedy. V souladu s tímto usnesením a podle § 29 odst. 3 zákona č 50/1976 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků (stavební zákon), § 84 od

OZV č. 1/2002

Datum: 29. 11. 2005

Obecně závazná vyhláška obce Konojedy ze dne 6.2.2002 o symbolech obce a jejich užívání

doplněná dle usnesení Zastupitelstva obce ze dne 29.4.2002.

OZV č. 1/2000

Datum: 29. 11. 2005

Obecní zastupitelstvo v Konojedech se dne 8.12.1999 usneslo podle § 16 ods. 1 a § 17 zákona číslo 367/1990 Sb. O obcích, v platném znění, na této obecně závazné vyhlášce.:

NAŘÍZENÍ OBCE Číslo 02/2001

Datum: 29. 11. 2005

Zastupitelstvo obce Konojedy vydává na základě zmocnění § 11 zák. číslo 128/00 Sb. o obcích a dle zákona číslo 338/92 Sb. o dani z nemovitosti § 6 odst.4 a § 11 odst.3 toto nařízení obce:

OZV č. 1/2003 - ZRUŠENA

Datum: 29. 11. 2005

Obecně závazná vyhláška obce Konojedy ze dne 14.května 2003

Na základě § 96 zákona číslo 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví před hlukem a vibracemi a dle § 35 odst. 2 zák. číslo 2/2003 o obcích se zastupitelstvo obce Konojedy

OZV č. 2/2002 - ZRUŠENA

Datum: 29. 11. 2005

Zastupitelstvo obce Konojedy na základě ustanovení §10písm.a)a §84 ods.2 písm.i) zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění (obecní nařízení) a na základě ust. §16 odst.1 a v souladu s ustanovením §19 zákona číslo 256/2001 Sb., v p

OZV č. 2/2003 - ZRUŠENA

Datum: 29. 11. 2005

Zastupitelstvo obce Konojedy se na svém zasedání dne 5.listopadu 2003 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1. písm.o) zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst.2 písm.i) z

OZV č. 3/2003 - ZRUŠUJE SE oddíl I., písm.b) poplatek za užívání veřejného prostranství a oddíl III.

Datum: 29. 11. 2005

Zastupitelstvo obce Konojedy schválilo dne 5.listopadu 2003 podle ustanovení zákona číslo 229/2003 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 odst. d) zákona číslo 2/2003 Sb. o obcích, ve zn

OZV č. 4/2001 - ZRUŠENA

Datum: 29. 11. 2005

Obce Konojedy o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na správním území obce Konojedy.

OZV č. 3/2001 - ZRUŠENA

Datum: 29. 11. 2005

Obecně závazná vyhláška obce Konojedy číslo 03/2001 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecní úřad

Mapové podklady

mapa

Stromy pod kontrolou - Obec Konojedy

Rozklikávací rozpočet obce Konojedy

Dotazník k Programu rozvoje obce Konojedy:  dotazník se otevře po kliknutí na následující odkaz:

http://www.survio.com/survey/d/T5I9B2U1J3A7A1A1G

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru