Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

Z důvodu poruchy veřejného osvětlení nesvítí část světel v obci - na opravě se pracuje.

OZV č. 1/2002

Obecně závazná vyhláška obce Konojedy ze dne 6.2.2002 o symbolech obce a jejich užívání

doplněná dle usnesení Zastupitelstva obce ze dne 29.4.2002.

VYHLÁŠKA
Číslo 01/2002
 
Obecně závazná vyhláška obce Konojedy ze dne 6.2.2002 o symbolech obce a jejich užívání
doplněná dle usnesení Zastupitelstva obce ze dne 29.4.2002.
 
Zastupitelstvo obce se usneslo dne 6.února 2002 vydat v souladu s ustanovením § 84 ods. 2
písm.i) zákona číslo 128/00 Sb. o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
Článek I.
Znak obce Konojedy
1.      Obec Konojedy používá svůj znak, kterým potvrzuje historický vývoj a postavení obce v České zemi.
2.      Znak obce Konojedy má tuto podobu:
Zeleno – zlatě polcený štít, vpravo z poltící linie vyniká přední část stříbrného koně, vlevo smrk přirozené barvy.
a)     vyobrazení části koně připomíná název obce a smrk přirozené barvy připomíná množství převážně smrkových lesů kolem obce.
3. Výtvarné vyobrazení znaku obce Konojedy je nedílnou přílohou této OZV.
 
 
Článek II.
Prapor obce Konojedy
1.      Prapor: list tvoří dva svislé pruhy zelený a žlutý, do zeleného vyrůstá přední část bílého koně, ve žlutém u středu listu zelený smrk s hnědým kmenem.
2.      Poměr šířky k délce je 2:3.
 
Článek III.
Užívání znaku
1.      Užívat znaku obce Konojedy mohou členové Zastupitelstva obce po dobu výkonu mandátu, orgány obce a jejich členové. Jiné subjekty mohou užívat znaku obce Konojedy jedině po předchozím souhlasu starosty obce.
2.      Žádost o užívání se předkládá prostřednictvím Obecního úřadu Konojedy starostovi obce, který může stanovit podmínky výtvarného pojetí a užívání znaku.
3.      Za užívání znaku obce může být požadována platba sjednaná dohodou.
4.      Je zakázáno užívat znaku obce Konojedy způsobem, kterým by mohlo dojít k jeho znevážení.
 
Článek IV.
Užívání praporu obce Konojedy
1. K užívání praporu obce Konojedy není třeba souhlasu starosty obce Konojedy.
2. Subjekty užívající prapor obce jsou povinny zajistit, aby při užívání praporu obce Konojedy nemohlo dojít k jeho znevážení.
 
Článek V.
Sankce
Porušování povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů. Používání znaku obce Konojedy může být zakázáno těm subjektům, kteří nerespektují tuto OZV.
Článek VI.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřadní desce.
 
Vyvěšeno na úřední desce:    7.2.2002
Sejmuto                                   25.2.2002
 
 

 

 


Vyvěšeno dne: 8.9. 2005

 

Datum vložení: 29. 11. 2005 22:42
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2019 9:18
Autor:

Obecní úřad

Mapové podklady

mapa

Stromy pod kontrolou - Obec Konojedy

Rozklikávací rozpočet obce Konojedy

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru