Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

Z důvodu poruchy veřejného osvětlení nesvítí část světel v obci - na opravě se pracuje.

OZV č. 2/2003 - ZRUŠENA

Zastupitelstvo obce Konojedy se na svém zasedání dne 5.listopadu 2003 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1. písm.o) zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst.2 písm.i) z

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

 

 

 

 

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

 

 

Požární řád obce Konojedy upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci

Dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č.498/2002 Sb.

 

 

 

Článek II.

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečením požární ochrany v obci

 

 

 

1.      Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou požární ochrany

a) jednotka JPO I  - Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v Českém Brodě.

b) jednotka JPO III – sboru dobrovolných hasičů se sídlem v Kostelci nad Čer. lesy.

2. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1., obec pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele SDH.

 

 

 

Článek III.

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

Pálení otevřených ohňů při různých oslavách. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí dokumentace obce.

 1. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

Období sucha – letní období od 1.května do 31.srpna. Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem kouření na určených místech a zákazem rozdělávání ohňů.

 1. Za objekty se zvýšeným nebezpečím požáru se dle místních podmínek považuje konání kulturních akcí v sokolovně. Požární bezpečnost v tomto objektu při předpokládané účasti více než 200 osob je zabezpečena zřízením požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí dokumentace obce.

 

 

 

Článek IV.

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

 

 

 1. Při ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno ohlašovnou požáru dle článku 7.
 2. Ochrana životů zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v článku I.

 

 

 

Článek V.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

 

 

 1. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů jsou uvedeny v příloze číslo 3. Přílohy jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.

 

 

 

Článek VI.

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

 

 

 

 1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

a)      přirozené – rybníček

b)      umělé – hydrantová síť, studny

 1. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodné příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce HZS Středočeského kraje.
 2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů , zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje vody pro hašení požárů.
 3. Vlastník příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu, nevykonává-li svá práva vůči komunikaci sám.

 

 

 

Článek VII.

Ohlašovna požárů

 

 

 

 1. Ohlašovna požárů je umístěna na Návsi (telefonní budka).
 2. Byt starosty obce čp. 118

 

 

 

Článek VIII.

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

 

 

1.                  Požární poplach se vyhlašuje signálem „Požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec pauza - 25 sec. tón

2.                  V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlásí spojkou.

 

 

 

Článek IX.

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze číslo 1.

 

 

 

Článek X.

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

 

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Vyhláška číslo 1/1997 ze dne 19.3.1997., kterou byl vydán požární řád obce.

 

 

 

Článek XI.

Účinnost

 

 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.ledna 2004

 

 

 

 

 


Vyvěšeno dne: 8.9. 2005

 

Datum vložení: 29. 11. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2019 8:48
Autor:

Obecní úřad

Mapové podklady

mapa

Stromy pod kontrolou - Obec Konojedy

Rozklikávací rozpočet obce Konojedy

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru