Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

Z důvodu poruchy veřejného osvětlení nesvítí část světel v obci - na opravě se pracuje.

OZV č.2/2006

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo obce Konojedy se na svém zasedání dne 9.5.2006 usnesením č.XX. usneslo vydat na základě §14 odst.2 zákona č.565/90 Sb. o místních poplatcích ve znění zákona č.320/02 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č.128/00 Sb., o obcích,  ve znění zákona č.313/02 Sb., a § 84 odst.2písm. i) zákona č.128/00 Sb. o obcích , tuto obecně závaznou vyhlášku:

                                                               Č.1

                                                    Úvodní ustanovení

   Obec Konojedy touto obecně závaznou vyhláškou zavadí poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen poplatek).

                                                              Čl.2

                                                     Ohlašovací povinnost

   1.  Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 7 dnů od uvedení do provozu.

   2.  Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci polatku název právnické osoby, sídlo, IČ a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

   3.  Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 7 dnů jakékoli změny v ohlášených skutečnostech.

                                                              Čl.3

                                                    Sazba poplatku

   1.  Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5000,- Kč na 3 měsíce.

   2.  V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

                                                             Čl.4

                                                 Splatnost poplatku

       Poplatek je splatný do 7 dnů po ohlášení.

                                                             Čl.5

                                                        Účinnost

        Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.června 2006

        Vladimír Novák                                                Jiří Klimeš

         místostarosta                                                starosta obce

 

Vyvěšeno:   9.5.2006

Sejmuto:     31.5.2006  

     

Datum vložení: 21. 7. 2006 8:48
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2019 9:18
Autor:

Obecní úřad

Mapové podklady

mapa

Stromy pod kontrolou - Obec Konojedy

Rozklikávací rozpočet obce Konojedy

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru