Obsah

Bankovní spojení

Platby lze zasílat na tyto účty obce Konojedy:

1)  Česká spořitelna - číslo účtu: 427789389/0800

2)  Komerční banka v Kolíně - číslo účtu: 12727151/0100

3) MONETA Money Bank, a.s. - číslo účtu : 66513407/0600

Pokud se jedná o úhradu poplatků, do textu uveďte prosím č.p. Vašeho domu a název obce. Jako variabilní symbol pak uveďte (vyberte):

a) PES - 907, b) ODPAD - 906, c) POKUTA - 905, d) SPRÁVNÍ POPLATEK - 904,

e) NÁJEMNÉ BYT - 900, f) poplatky VODA - 901, g) popl. HŘBITOV - 902

 

Pokud se jedná o fakturu - uvádějte prosím do VS číslo faktury.

 

Platbu lze též provést  v hotovosti osobně v kanceláři Obecního úřadu v Konojedech v úředních hodinách viz. úvodní strana.