Obsah

Vyhlášky

Zprávy

první
ze 2
další poslední

OZV č. 1/2000

Obecní zastupitelstvo v Konojedech se dne 8.12.1999 usneslo podle § 16 ods. 1 a § 17 zákona číslo 367/1990 Sb. O obcích, v platném znění, na této obecně závazné vyhlášce.:
celý text

ostatní | 29. 11. 2005 | Autor:

NAŘÍZENÍ OBCE Číslo 02/2001

Zastupitelstvo obce Konojedy vydává na základě zmocnění § 11 zák. číslo 128/00 Sb. o obcích a dle zákona číslo 338/92 Sb. o dani z nemovitosti § 6 odst.4 a § 11 odst.3 toto nařízení obce: celý text

ostatní | 29. 11. 2005 | Autor:

OZV č. 1/2003 - ZRUŠENA

Obecně závazná vyhláška obce Konojedy ze dne 14.května 2003

Na základě § 96 zákona číslo 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví před hlukem a vibracemi a dle § 35 odst. 2 zák. číslo 2/2003 o obcích se zastupitelstvo obce Konojedy celý text

ostatní | 29. 11. 2005 | Autor:

OZV č. 2/2002 - ZRUŠENA

Zastupitelstvo obce Konojedy na základě ustanovení §10písm.a)a §84 ods.2 písm.i) zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění (obecní nařízení) a na základě ust. §16 odst.1 a v souladu s ustanovením §19 zákona číslo 256/2001 Sb., v p celý text

ostatní | 29. 11. 2005 | Autor:

OZV č. 2/2003 - ZRUŠENA

Zastupitelstvo obce Konojedy se na svém zasedání dne 5.listopadu 2003 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1. písm.o) zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst.2 písm.i) z celý text

ostatní | 29. 11. 2005 | Autor:

OZV č. 3/2003 - ZRUŠUJE SE oddíl I., písm.b) poplatek za užívání veřejného prostranství a oddíl III.

Zastupitelstvo obce Konojedy schválilo dne 5.listopadu 2003 podle ustanovení zákona číslo 229/2003 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 odst. d) zákona číslo 2/2003 Sb. o obcích, ve zn celý text

ostatní | 29. 11. 2005 | Autor:

OZV č. 4/2001 - ZRUŠENA

Obce Konojedy o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na správním území obce Konojedy. celý text

ostatní | 29. 11. 2005 | Autor:

OZV č. 3/2001 - ZRUŠENA

Obecně závazná vyhláška obce Konojedy číslo 03/2001 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. celý text

ostatní | 29. 11. 2005 | Autor:
první
ze 2
další poslední