Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

 

 

 

 

 

 

Odpad

Od 1. ledna 2024 platí vyhláška  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Konojedy, okr. Praha – východ (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).

Dle této vyhlášky je pro rok 2024 stanovena výše sazby poplatku za komunální odpad v částce 900,- Kč na poplatníka (fyzická osoba s TP v obci,  vlastník stavby určené k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba).

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu je splatný nejpozději do 31.3.2024

Poplatek lze platit složenkou, zašleme po vyžádání, dále hotově na pokladně Obecního úřadu, nebo převodem z účtu. Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit č.ú. 66513407/0600, Moneta Money Bank, , variabilní symbol 906 a jako specifický symbol číslo popisné (č.ev.) nemovitosti, za kterou je poplatek placen.

V případě nejasností se můžete informovat na Obecním úřadu Konojedy, tel.: 321 697 801, 774 763 227..

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru