Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

 

 

 

Usnesení č.III.

usnesení zastupitelstva obce Konojedy č.III. ze dne 7.3.2007

   Usnesení zastupitelstva obce Konojedy ze zasedání konaného ve středu dne 7.března 2007 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu za přítomnosti těchto zastupitelů: Milan Chloupý, Jiří Klimeš, Petr Kratochvíl, Petr Růžička a Luboš Boháček, omluven Vladimír Novák pro nemoc, Pavel Hanuš v zahraničí.

 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:

**************************************************

1.  Program jednání

2.  Plnění rozpočtu dle provizória na rok 2007

3.  Konečné stavy na účtech k 31.12.2006 ve výši:  Komerční banka   56.138,37

                                                                          Hypoteční banka    7.078,40

                                                                          Česká spořitelna 129.623,59

                                                                          FRB                     39.206,52

                                                                          Pokladna                1.160,-

4.  Inventurní soupis majetku ve výši 24.914.522,32 Kč - příloha usnesení

5.  Závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne 19.2.2007 za rok 2006 bez výhrad - příloha usnesení

6.  Rozpočet na rok 2007 jako schodkový:  příjmy                    2.673.958,-

                                                               výdaje                   2.820.496,-

                                                               financování (úvěr)        29.030,-

                                                financování ( zúst.z min.let)      175.568,-

7.  Cenu vodného platnou od 1.2.2007 ve výši:    30,64 bez DPH

                                                                      32,17 s DPH

8.  Zvýšení základního nájemného v obecních bytech od 1.7.2007 o 3,1 %

9.  Ceny povolenek na ryby v roce 2007:   sezóna              800,-

                                                             měsíc               450,-

                                                             víkend               300,-

                                                             1 den                200,-

                                 děti:    1 měsíc      100,-   2 měsíce 170,-

10. Zápis do obecní kroniky a odměnu kronikáři za rok 2006 ve výši 3.000,- Kč

11. Senátní stížnost na nerovnoprávné rozpočtové určení daňových příjmů obcí a petici proti diskriminaci obyvatel venkova

12. Půjčku z FRB ve výši 30.000,- Kč pro Vladimíra Klimeše na fasádu domu č.p.133

13. Plnou moc p. Strouhalovi pro územní a stavební řízení v části obce Konojedy-Klíče             

14. Platbu neinvestičních nákladů na žáky v ZŠ Kostelec nad Čer.l. ve výši 114.196,-Kč

15. Příspěvek MŠ Kostelec nad Čer.lesy ve výši 24.000,- Kč

16. Jednací řád obecního zastupitelstva

 17. Žádost o bezúplatný převod pozemku par.č.830/2 o výměře 426 m2, který bude součástí místní komunikace

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

*****************************************

1.  Výsadbu veřejné zeleně na pozemku par.č.290 a 933/1

2.  Přípravu zalesnění pozemku par.č.287/1 a par.č.287/2 na rok 2008

3.  Přehled sportovních akcí v nohejbale na rok 2007 připravený Petrem Kratochvílem

4.  Přehled akcí pro děti na rok 2007 připravený Petrem Růžičkou

5.  Žádost o přidělení sběrných nádob z realizačního projektu Stř.kraje

6.  Přípravu mapy Konojed a okolí

 

Hlasování:    pro 4    zdržel se 1   proti   0

Konojedy dne 8.března 2007   

Datum vložení: 15. 3. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2007 0:00

Obecní úřad

Mapové podklady

mapa

Stromy pod kontrolou - Obec Konojedy

Rozklikávací rozpočet obce Konojedy

Dotazník k Programu rozvoje obce Konojedy:  dotazník se otevře po kliknutí na následující odkaz:

http://www.survio.com/survey/d/T5I9B2U1J3A7A1A1G

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru