Menu
Obec Konojedy
Konojedy Praha-východ

 

 

 

Vyhlášky

OZV č.1/2009 - ZRUŠENA OZV č. 3/2011

Datum: 16. 4. 2007

Obce Konojedy o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

OZV č.2/2006

Datum: 21. 7. 2006

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

OZV č. 1/2005 O závazných částech územního plánu obce Konojedy

Datum: 29. 11. 2005

Obecní zastupitelstvo Konojedy schválilo usnesením č. XI ze dne 17.1. 2005 územní plán obce Konojedy. V souladu s tímto usnesením a podle § 29 odst. 3 zákona č 50/1976 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků (stavební zákon), § 84 od

OZV č. 1/2002

Datum: 29. 11. 2005

Obecně závazná vyhláška obce Konojedy ze dne 6.2.2002 o symbolech obce a jejich užívání

doplněná dle usnesení Zastupitelstva obce ze dne 29.4.2002.

OZV č. 1/2000

Datum: 29. 11. 2005

Obecní zastupitelstvo v Konojedech se dne 8.12.1999 usneslo podle § 16 ods. 1 a § 17 zákona číslo 367/1990 Sb. O obcích, v platném znění, na této obecně závazné vyhlášce.:

NAŘÍZENÍ OBCE Číslo 02/2001

Datum: 29. 11. 2005

Zastupitelstvo obce Konojedy vydává na základě zmocnění § 11 zák. číslo 128/00 Sb. o obcích a dle zákona číslo 338/92 Sb. o dani z nemovitosti § 6 odst.4 a § 11 odst.3 toto nařízení obce:

OZV č. 1/2003 - ZRUŠENA

Datum: 29. 11. 2005

Obecně závazná vyhláška obce Konojedy ze dne 14.května 2003

Na základě § 96 zákona číslo 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví před hlukem a vibracemi a dle § 35 odst. 2 zák. číslo 2/2003 o obcích se zastupitelstvo obce Konojedy

OZV č. 2/2002 - ZRUŠENA

Datum: 29. 11. 2005

Zastupitelstvo obce Konojedy na základě ustanovení §10písm.a)a §84 ods.2 písm.i) zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění (obecní nařízení) a na základě ust. §16 odst.1 a v souladu s ustanovením §19 zákona číslo 256/2001 Sb., v p

OZV č. 2/2003 - ZRUŠENA

Datum: 29. 11. 2005

Zastupitelstvo obce Konojedy se na svém zasedání dne 5.listopadu 2003 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1. písm.o) zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst.2 písm.i) z

OZV č. 3/2003 - ZRUŠUJE SE oddíl I., písm.b) poplatek za užívání veřejného prostranství a oddíl III.

Datum: 29. 11. 2005

Zastupitelstvo obce Konojedy schválilo dne 5.listopadu 2003 podle ustanovení zákona číslo 229/2003 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 odst. d) zákona číslo 2/2003 Sb. o obcích, ve zn

OZV č. 4/2001 - ZRUŠENA

Datum: 29. 11. 2005

Obce Konojedy o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na správním území obce Konojedy.

OZV č. 3/2001 - ZRUŠENA

Datum: 29. 11. 2005

Obecně závazná vyhláška obce Konojedy číslo 03/2001 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zobrazeno 31-42 ze 42

Obecní úřad

Mapové podklady

mapa

Stromy pod kontrolou - Obec Konojedy

Rozklikávací rozpočet obce Konojedy

Dotazník k Programu rozvoje obce Konojedy:  dotazník se otevře po kliknutí na následující odkaz:

http://www.survio.com/survey/d/T5I9B2U1J3A7A1A1G

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ukliďme česko

Ukliďme Česko

Czech POINT

czech point

nahoru